Adana Hava Durumu
Arama Yap
Facebook Youtube Twitter RSS
Sosyal Medya Resmi Hesapları Fotoğraf Kampanyası Sinekle Mücadele Otobüs Saatleri Etkinlik Takvimi Aykome Hizmetleri Toplu Sms Hizmeti
Kayıt No    
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Durumu İlan Tipi
     
İhale Kayıt No  2015/32716[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  27.04.2015
İhale Başlık  YOLLARDA ALTTEMEL VE TEMEL YAPILMASI, SATHİ KAPLAMA VE SANAT YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu   Adana İli Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli İlçelerinde Bulunan Muhtelif Yol Güzergahlarında Alttemel ve Temel Yapılması,Emülsiyonla İki Tabaka Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması yapım işi
   
İhale Kayıt No  2015/31913[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  24.04.2015
İhale Başlık  YOL ALTTEMEL VE TEMEL YAPILMASI,EMÜLSİYONLA İKİ TABAKA SATHİ KAPLAMA VE SANAT YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu  Adana İli Ceyhan-İmamoğlu-Karataş-Yumurtalık-Sarıçam-Çukurova-Seyhan-Yüreğir-Karaisalı-Pozantı İlçelerinde Bulunan Muhtelif Yol Güzergahlarında Alttemel ve Temel Yapılması,Emülsiyonla İki Tabaka Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması yapım işi
   
İhale Kayıt No  2015/33103[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  20.04.2015
İhale Başlık  AYDINLATMA TESİSLERİ ONARIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Konu  Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Aydınlatma Tesislerinin Onarımı İçin Malzeme Alımı alımı
   
İhale Kayıt No  2015/34022[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  17.04.2015
İhale Başlık  YOL VE SANAT YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu  Adana İli Aladağ İlçesinde Bulunan Aladağ-Kabasakal-Dölekli-Kökez-Soğukoluk-Kıcak-Büyüksofulu-Gerdibi-Sivişli Yol Ayrımına Kadar İdare Malı Temel Malzeme İle Temel Yapılması, İki Tabaka Nervüllü Hasır Çelikle Betonarme Yol Ve Sanat Yapıları Yapılması yapım işi
   
İhale Kayıt No  2015/25143[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  16.04.2015
İhale Başlık  ARAÇ VE ARAZÖZ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Konu  Şoförsüz Damperli Kamyon, Damperli Dorse Tır ve Arazöz Kiralanması işi hizmet alımı
   
İhale Kayıt No  2015/26123[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  16.04.2015
İhale Başlık  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Konu  Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ‘‘Mezarlıkların Bakımı, Temizliği ve Defin hizmetlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işi
   
İhale Kayıt No  2015/31464[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  16.04.2015
İhale Başlık  NETWORK SİSTEMLERİ (DATA, TELEFON, KAMERA, UPS) YAPISAL KABLOLAMASI VE SİSTEM ODASI YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu   Adana Büyükşehir Belediyesi Network Sistemleri (Data, Telefon, Kamera, UPS) Yapısal Kablolaması ve Sistem Odasının Yapılması yapım işi
   
İhale Kayıt No  2015/26899[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  13.04.2015
İhale Başlık  TEKNİK HIRDAVAT MALZEMESİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Konu  Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza Bağlı RTS İşletmesinde Bulunan İstasyonlar Grup Şefliği, Sabit Tesisler Grup Şefliği ve Araçlar Grup Şefliğinin Bakım ve Onarımı için Mal Alımı
   
İhale Kayıt No  [Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  09.04.2015
İhale Başlık  Led Ekran Panoları Kiralama İlanı
İhale Konu  Altın Koza Aş'nin Led Ekran Panolarını Kiralama işi
   
İhale Kayıt No  2015/28743[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  07.04.2015
İhale Başlık  KENTLİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME VE KENT KONSEYİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Konu  Kentli Kültürünü Geliştirme İle Kent Konseyi İşletilmesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı
   
İhale Kayıt No  2015/27808[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  06.04.2015
İhale Başlık  KÜLTÜREL, SOSYAL, SANATSAL MEKANLARIN VE MÜZELERİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Konu  Kültürel, Sosyal, Sanatsal Mekanların ve Müzelerin İşletilmesi hizmet alımı
   
İhale Kayıt No  2015/29653[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  06.04.2015
İhale Başlık  BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu  Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Prefabrik İdari ve Personel Binası Yapılması yapım işi
   
İhale Kayıt No  2015/24960[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  03.04.2015
İhale Başlık  KÖPRÜ VE MENFEZ YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu  Kozan İlçesinde Belediyemizin Sorumluluğunda Bulunan Yollara 7 Adet Köprü 22 Adet Menfez İnşaatı Yapım İşi KÖPRÜ VE MENFEZ YAPTIRILACAKTIR ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALMA VE İHALE DAİRE BAŞKANLIĞI Kozan İlçesinde Belediyemizin Sorumluluğunda Bulunan Yollara 7 Adet Köprü 22 Adet Menfez İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/24960 1-İdarenin a) Adresi : REŞATBEY MAH. ATATÜRK CAD. 01120 . SEYHAN/ADANA b) Telefon ve faks numarası : 3224553544 - 3224553544 c) Elektronik Posta Adresi : ihale@adana.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 2535 m3 Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton(c 25/30 hazır beton harcı ile), 1160,52 m3 Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton( C25/30 hazır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Kozan c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu (9. Kat) b) Tarihi ve saati : 03.04.2015 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A/I Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların inşaat mühendisliği bölümüne ait mezuniyet belgeleri/diplomaları benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı (7. Kat) adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı (2. Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
   
İhale Kayıt No  2015/27836[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  03.04.2015
İhale Başlık  ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Konu   1.Uluslararası "Tarihte Adana Ve Çukurova" Sempozyumu Organizasyonu Hizmet Alımı İş hizmet alımı
   
İhale Kayıt No  2015/27069[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  02.04.2015
İhale Başlık  BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Konu  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri İle Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı Hizmet Alım İşi
   
İhale Kayıt No  2015/26044[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  31.03.2015
İhale Başlık  ASFALT VE KALDIRIM YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu  Mithatpaşa Caddesinin Asfaltlanması ve Kaldırımlarının Yapılması yapım işi
   
İhale Kayıt No  2015/29403[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  31.03.2015
İhale Başlık  TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Konu  Ulaşım Daire Başkanlığına Bağlı Müdürlüklerde Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemeleri Alımı
   
İhale Kayıt No  2015/25425[Detay Görmek İçin Tıklayın]
İhalenin Yapılacağı Tarih  30.03.2015
İhale Başlık  BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
İhale Konu  Çukurova Üniversitesi, 57. Alay Camii 2 Adet Minare Ve Minare Dış Cephe Kaplaması İnşaatı yapım işi
   
Ana Sayfa | Sık Sorulan Sorular | Telefon ve Adresimiz | WebMail | English
ASKİ | Adana İmar İnşaat | Altın Koza A.Ş. | BELDETAŞ A.Ş. | Ulaşım A.Ş. | ÇUFAŞ
Mobil Arayüz - Online Kişi: 1499, Ziyaretçi Sayısı: 42.312, Toplam Ziyaretçi 47.647.043

Basın FTP