Adana Hava Durumu
Arama Yap
Facebook Youtube Twitter RSS
Sosyal Medya Resmi Hesapları Fotoğraf Kampanyası Sinekle Mücadele Otobüs Saatleri Etkinlik Takvimi Aykome Hizmetleri Toplu Sms Hizmeti
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
BİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon 322 455 36 91
Fax 322 455 39 07
E-Posta
MİSYON

Teknolojide yaşanan gelişmelerin hızlı ve etkin bir şekilde izlemek tüm kaynaklarımızı etkin biçimde kullanarak çalışanlarımıza yaratıcılıklarını üretkenliğe dönüştürebilecekleri ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir ortam hazırlamak.

 
VİZYON

Yenilikçi üretken ve etik personel istihdamı.

 
İLKE VE DEĞERLER
 • Öncelikle insan kalitesinin geliştirilmesi gerektiğine inanmak
 • Üretken yenilikçi olmak ve dinamik yaratıcı çalışkan insanlarla çalışmayı hedeflemek
 • Çalışanlarımıza kendilerini ispatlamaları için fırsat tanımak
 • Sürekli eğitim ve gelişmeyi hedeflemek
 • Tecrübelerden faydalanmak
 • Şikayet değil öneri sunmak
 • Eleştirilerden yapıcı bir şekilde faydalanmak
 • Problemlerden korkmadan çözmek ve ders almayı amaçlamak
 • Takım ruhuyla çalışmak
 
STRATEJİK AMAÇ

Teknolojide yaşanan gelişmelerin hızlı ve etkin bir şekilde izlemek tüm kaynaklarımızı etkin biçimde kullanarak çalışanlarımıza yaratıcılıklarını üretkenliğe dönüştürebilecekleri ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir ortam hazırlamak.

 
HEDEFLERİMİZ

Personel memnuniyeti.

 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tüm personellerin özlük işlemlerini yürütmek.

 
YAPILAN VE YAPILACAK PROJELER

Daire Başkanlığımız 657 sayılı yasaya 4857 sayılı İş Kanununa, 5510 SGK ve 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen personellerimizin bütün özlük işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmaktadır.

 • Memur, işçi ve sözleşmeli personellerin atama ve nakil işlemleri
 • Geçici görevlendirme işlemleri
 • Asalet tasdiki işlemleri
 • Kadro Teklif, İptal ve İhdas işlemleri
 • Derece ve Kademe İlerlemesi işlemleri
 • Açıktan atama izni işlemleri
 • Disiplin İşlemleri
 • Sicil İşlemleri
 • Yıllık ve Hastalık İzin İşlemleri
 • Ücretsiz izin işlemleri
 • Yan Ödeme Zam ve Tazminatla ilgili İşlemler
 • Maaş Tahakkuk İşlemleri
 • Askerlik borçlanması ve hizmet birleştirmesi işlemleri
 • Emeklilik İşlemleri
 • İşçi, Memur ve sözleşmeli personellerin şahsi dosyasının tutulması işlemleri
 • Personellerin hizmet açısından eğitim sağlanması için plan ve program hazırlanması
 • Aday Memurların eğitimlerinin verilmesi
 • Hizmet içi eğitim düzenlenmesi
 • Sözleşmeli Personellerin tüm işlemleri
 
MEVZUAT
 

Adı : Güllü
Soyadı : BAKIR
Görevi: İnsan Kay. ve Eğt. Dai. Bşk.

Özgeçmişini Görüntüle