Adana Hava Durumu
Arama Yap
Facebook Youtube Twitter RSS
21. Altın Koza Fİlm Festival Sinekle Mücadele Otobüs Saatleri Etkinlik Takvimi sosyalag Aykome Hizmetleri Toplu Sms Hizmeti nikah
Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.
BİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon 322 455 35 17
Fax 322 455 35 49
E-Posta
MİSYON

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetki ve sorumlulukları ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ilgili maddelerince çalışmalarda bulunmak.

 
VİZYON

Kentte yaşayan vatandaşların kültür ve sanat anlayışını her yönüyle geliştirmek, halkın kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımını sağlamak üzere gerekli çalışmalarda bulunmak.

 
İLKE VE DEĞERLER

Çağdaş bir yaklaşımla, sürdürülebilir, geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen, sanatın her dalını tanıtmaya yönelik çalışan, hedef kitlelere uygun sosyal devlet anlayışı içinde hizmet veren eğitici ve geliştirici, kent kültürü bilincini geliştiren, hemşerilik bilincini dinamik tutan, sivil toplum kuruluşları ile hareket etmeye hedefleyen, hizmet sunumunda siyasi ayrıcalık gözetmeyen şeffaf bir yönetim gözetmek.

 
STRATEJİK AMAÇ

Sanatçılar şehri Adana’nın kültürel açıdan olması gereken konumu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek, kültürel ve doğal zenginlikleri koruyup tanıtarak şehri turistik bir cazibe merkezi haline getirmek.

Halkın yaşam kalitesini yükselten sportif faaliyetleri kent geneline yaymak, halka benimsetmek ve tüm amatör spor kulüplerine gerekli desteği vermek.

 
HEDEFLERİMİZ

1.Plan dönemi sonuna kadar halkın kültürel etkinliklere katılımını %20 oranında artırmak.

2.Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik projeler üretmek.

3.Şehirde yapılan her türlü kültür ve sanat organizasyonuna verilen desteği sürdürmek.

4.kültür ve sanat tesisi olanaklarımızı artırmak.

5.Mevcut kültürel ve sanatsal aktivitelerimizi sürdürmek.

6.Kültürel ve sanatsal aktivitelerin halkın her kesime tarafından ulaşılabilirliğini artırmak.

7.Sanat eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak.

8.Kentin yurt içinde ve uluslararası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımı yaparak halkı turizm konusunda bilinçlendirerek, turizme uygun her türlü zenginliğimizin etkin kullanımı ve korunmasını sağlamak.

8.Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ve turistik etkinliklerini çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak.

9.Var olan çeşitli ticari pazar yerlerinin yöreye ve kent kültürüne özgü şekilde, turistlere hitap edecek şekilde tasarım ve düzenlemesini sağlamak.

10.Spor tesislerimizin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında artırmak.

11.Spor tesislerimizin çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %8 oranında artırmak.

12.Amatör spor kulüplerine yapılan desteği plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak.

13.Sportif eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %15 artırmak.

14.Sportif organizasyonlara verilen desteği sürdürmek

15.Düzenlediğimiz organizasyon sayışımızı 2013 yılına kadar %10 artırmak.

16.Amatör sporlara ilgiyi artırmak, spor faaliyetlerini halk geneline yaymak ve halkı spor konusunda bilinçlendirmek.

17.Sportif turizm açısından önem arz eden ve kentin coğrafik yapısına uygun spor dallarının şehir genelinde benimsenmesi için özendirici çalışmalar yapmak.

18.Lisanslı sporcu ve milli takıma gönderilen sporcu sayısının il genelinin her branşta artırılması için çalışmalar yapmak.

19.Spor tesislerimizde verilen sağlık hizmetlerini sürdürmek.

20.Engelli ve muhtaç (sosyal güvencesi olmayan) sosyal destekte bulunmak, sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlemek

 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a. Daire Başkanlığını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak. 

b. Diğer Daire Başkanlıkları Genel Sekreterlik ve Başkanlık makamlarıyla irtibat kurmak ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

c. Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek amirlerin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konularda açıklamalarda bulunmak. 

d. Onaylanan politikalara uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için plan, program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Adana Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan plan, program ve bütçe önerilerini amirlerinin onayına sunmak. 

e. Birim faaliyetlerini iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dahilinde astları arasında dağıtmak, sorumluları belirlemek, verilen görevleri benimsetmeye çalışmak ve koordinasyonu sağlamak. 

f. Birim faaliyetleri hakkında amirine sistematik olarak yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek. 

g. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek. Personeline konu kapsamında görev vermek. 

1. Adana ve belediye hizmetlerinin tanıtımı konusunda kentin tarihi kültürel, turistik ve ekonomik potansiyellerinin kullanılmasına olanak sağlayacak, kanun ve yasaların öngördüğü mevzuat çerçevesinde işlemler gerçekleştirmek. 

i. Astların liyakat değerlendirmesini yapmak. Gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak, onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

j. Görevlendirilmesi halinde diğer daire başkanlıklarına vekalet etmek. 

k. Düzenlenen festivallerde belediye adına yürütme kurulunda görev almak, 

l. Büyükşehir Belediyesince işletilen Adana Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulunda yer alır, Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisinin işletilmesi ve yıllık sergi programının belirlenmesi görevini yürütür. 75. Yıl Sanat Galerisi Eser İnceleme Kurulunda belediyenin menfaatleri göz önünde bulundurmak amacıyla yer alır. 

 
YAPILAN VE YAPILACAK PROJELER

1. Adana Büyükşehir Belediyesi Gezici Tır Projesi gerçekleştirilmektedir.

2. Ramazan Şenliği İftar çadırı projesi gerçekleştirilmektedir.

3. 5 Ocak Yarı Maraton Koşusu gerçekleştirilmektedir.

4. Geleneksel Kızıldağ Karakucak güreşleri gerçekleştirilmektedir.

5. Altın Koza Film Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirilmektedir.

6. Altın Koza 13 Kare Sanat Festivali gerçekleştirilmektedir.


2013 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası projemiz bulunmaktadır.

2013 yılında Altın Koza 13 Kare Sanat Festivali projemiz bulunmaktadır.

2013 yılında 5 Ocak Yarı Maraton Koşusu projemiz bulunmaktadır.

 
MEVZUAT

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

 

Adı : Durmuş
Soyadı : ÖKTEN
Görevi: Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.

Özgeçmişini Görüntüle

Ana Sayfa | Sık Sorulan Sorular | Telefon ve Adresimiz | WebMail | English
ASKİ | Adana İmar İnşaat | Altın Koza A.Ş. | BELDETAŞ A.Ş. | Ulaşım A.Ş. | ÇUFAŞ
Mobil Arayüz - Online Kişi: 1324, Ziyaretçi Sayısı: 32.676, Toplam Ziyaretçi 37.837.672

Basın FTP