Adana Hava Durumu
Arama Yap
Facebook Youtube Twitter RSS
Sosyal Medya Resmi Hesapları Fotoğraf Kampanyası Sinekle Mücadele Otobüs Saatleri Etkinlik Takvimi Aykome Hizmetleri Toplu Sms Hizmeti
Ulaşım Daire Başkanlığı
BİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon 322 239 29 36 – 248 38 77
Fax 322 239 24 28
E-Posta
MİSYON
Adana halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, emniyetli, ekonomik, çevreye duyarlı ve hızlı toplu taşıma hizmeti sunmak.
 
VİZYON
Yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmak. Adana metro işletmesinin gelecekteki diğer etapları ile uluslararası standartlara göre çalışma ilke ve kurallarını uygulamaya geçirmek.
 
İLKE VE DEĞERLER
Kalite ve emniyeti daima ön planda tutmak. Çevreye duyarlı, hızlı ve planlı toplu taşıma hizmeti sunmak.
 
STRATEJİK AMAÇ
Ulaşım Planlamasında ana amaç; taşıtların değil, kişilerin ulaşımını sağlamaktır. Özel otomobiller kişilere kısa zamanda sağladığı kişisel olumluluklara rağmen, her geçen gün topluma maliyetleri artmaktadır. Daha fazla enerji tüketimine, yatırım ve işletme giderlerine, daha çok çevre kirliliğine neden olmaktadır.
Hafif Raylı Sistemin kullanımının yaygınlaşmasıyla kişiler bireysel olarak gerçekleştirecekleri seyahatler yerine toplu taşımı tercih edecekler. Böylece trafiğe çıkacak araç sayılarının azalmasıyla birlikte bu araçların sebep olacakları kirletici emisyonları, gürültü kirliliği ve dolayısıyla kişiler üzerindeki fiziksel, biyolojik ve performans etkileri gibi olumsuz etkileri azalacak ve daha sağlıklı, verimli bir ortam oluşacaktır. Tüm bunların yanında kazaların azalması, karayollarındaki onarım ve bakım maliyetlerinin azalması gibi etkileriyle de ekonomik olarak fayda sağlanacaktır.
 
HEDEFLERİMİZ
Yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmak, kısa sürede emniyetli bir şekilde istedikleri her yere ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni etapları hizmete açmak. Başta Çukurova Üniversitesi ve Balcalı Hastanesine ulaşımı sağlamak amacıyla 2. etabı hizmete açmak. Akabinde Şakirpaşa Havaalanı ve otogardan geçecek bir etabı projelendirmek ve hizmete açarak şehir dışından ilimize gelen yolcuların en kısa sürede, emniyetli ve konforlu bir şekilde şehir merkezine ulaşmalarını sağlamak.
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Adana’nın mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.
Adana’da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; Kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak.
Adana nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.
Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak.
Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı,  konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımın hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabilirliğini artırmak için Ulaşım Ana Planı doğrultusunda yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak.
Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projelerini ve önemlerini geliştirmek.
Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek; Yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşılabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.
Uzun vadeli büyük yatırım gerektiren projeler, kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak; Bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak.
Ulaşım projelerinin Adana’nın doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek.
Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek.
Ulaşım projelerine yön verebilmek ve Ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla Ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini Ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak.
Kentsel Ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak.
Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak.
 
YAPILAN VE YAPILACAK PROJELER
Daire Başkanlığımızca Adana RTS Sistemi 1. etabı tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 1. Etap Raylı Taşıma Sistemi; tamamı klimalı 36 araç, güç kaynağı ve dağıtımı sistemi, havai hat sistemi, SCADA sistemi, ücret toplama sistemi, sinyalizasyon ve güvenlik sistemi, haberleşme ve anons sistemleri ile 78 araca yönelik tam donanımlı atölyeyi kapsamaktadır. Araçların maksimum hızı saatte 80 km, yolcu kapasitesi 311 kişi, boyu 27 metre genişliği, 2,65 m ve ağırlığı 41 tondur. Her üç araç bir katar olmak üzere toplam 12 katardan oluşmaktadır. Bir katarın yolcu taşıma kapasitesi 933 kişidir. Tek istikamette yolcu taşıma kapasitesi saatte 21.600 kişidir. İstasyon ara mesafeleri yaklaşık 1000 metre, 1 nolu istasyon ile 13 nolu istasyon arasındaki seyir süresi istasyonlardaki bekleme süreleri dâhil 21 dakikadır.
9,3 kilometrelik 2. etap, plan – proje aşamasında olup (Akıncılar İstasyonu – Çukurova Üniversitesi arası) tamamlandığında toplam 20,3 km.lik hatta günlük taşıma kapasitesi 660.000 yolcu olacaktır.
 
MEVZUAT
Ulaşım Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev ve işleyişi hakkında yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu vs. ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. Raylı Sistem Şube Müdürlüğü ve UKOME Müdürlüğü olmak üzere iki adet müdürlükten müteşekkil olan Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih ve 177 sayılı kararı ile kurulmuştur.
 

Adı : İlyas
Soyadı : KARABIYIK
Görevi: Ulaşım Dai.Bşk.

Özgeçmişini Görüntüle